Årsupplägg

 

Start

I mitten av augusti börjar vi läsåret med en två veckors introduktionskurs i Sverige, då samtliga kursdeltagare träffas för att lära känna varandra och få information och undervisning inför det kommande läsåret. Sedan reser du tillsammans med ditt team ut till ert utbildningsland där ni möts upp av er nationella koordinator. Någon från Testa Missionsteamet är med i praktiklandet för att ha introduktionsdagar med teamet. 

 

Praktik

Den nationella koordinatorn finns nära teamet under hela läsåret och är väl insatt i din nya kultur och samhälle och kan därför handleda dig i anpassningen till din nya vardag. En annan uppgift den nationella koordinatorn har är att verka för en bra praktik och goda relationer till församlingen. I de verksamheter ni gör praktik i, finns också en eller flera handledare som kommer att handleda er i det ni ska göra. Utöver samtal med den nationella koordinatorn har du också kontinuerlig kontakt med kursledningen i Sverige och varje vecka en svensk lärare i samband med onlineundervisningen. Du har också möjlighet till personliga samtal online med din förebedjare, detta för att enskilt få reflektera kring dina nya upplevelser, lärdomar och även utmaningar.

Studier

Under året studerar eleverna utifrån olika kurser, till exempel mission, media som verktyg för mission, lärjungaskap och församling. Under året löper också bibelspåret, som är en fördjupning i bibeln och visar den röda tråden i frälsningsberättelsen från början till slut.

Slut

Läsårets sista vecka möts hela klassen igen till avslutningskurs på svensk mark. Avslutningskursens syfte är att utvärdera och reflektera kring erfarenheter och lärdomar som man fått under det gångna året samt hur dessa kan tillämpas framöver.