Ekonomi

 

Kostnad

Undervisningen i Testa Mission är gratis.
Du betalar dock en egeninsats för att täcka övriga kostnader i samband med kursen.

Detta inkluderar resa tur och retur till utbildningslandet, försäkring, mat och logi under introduktions- och avslutningskurserna, samt subventionerad resa i samband med utbildningsveckor med svensk lärare.

Din insats är 26 000 kronor.

Kursen är CSN-berättigad

Du kan söka CSN med både bidrag och lån för dina studier med Testa Mission.
De flesta anser dock att bidragsdelen räcker för livet i de länder kursen genomförs.

Övriga kostnader

Boende under introduktions- och avslutningskursen samt ute i utbildningslandet ordnas av Testa Mission. För boendet i utbildningslandet betalar du en månadshyra på 1000 kr/person. Vanliga levnadskostnader på plats i Latinamerika eller Afrika för mat, kläder och nöje står du så klart för själv. De flesta anser att CSN-bidraget räcker för att täcka dessa utgifter.

Utöver detta ordnar och betalar du själv inköp av kurslitteratur (ca 1400 kr), vaccinationer, visum (upp till 2000 kr) och resor mellan intro- och avslutningskurs samt till och från flygplatsen. Det kan också tillkomma kostnader för kortare resor på plats.