“Att få vara en del av arbetet på RBC har varit fantastiskt och jag har lärt mig väldigt mycket. Men en av de största sakerna som Gud har visat mig har varit när vi har åkt på hembesök och fått komma hem till familjerna. Vid de här tillfällena har jag ofta tänkt att det är vi som kommer till familjerna för att hjälpa och vara till välsignelse. Men det som Gud har visat mig är att när vi åker därifrån har de också varit till så stor välsignelse för oss. Ofta är det lätt att tänka och se till det yttre och det materiella och tänka att de har inte så mycket som de kan ge mig, men jag har insett att det är tvärtom. De ger så mycket kärlek, tid och uppmuntran som är så mycket mera värdefullt.”

– Michaela Sund, Peru

”Barnen här i Limas slum lever i en helt annan verklighet än min egen. Dessa barn har ingenting men trots det  upplever jag att de har gett mig mer än jag någonsin kunnat ge dem. Deras villkorslösa kärlek och bemötande i kramar och ord har satt djupa avtryck i mig. Dom har inspirerat mig till att också visa mer kärlek.” – Hannah Gustavsson, Peru